A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ

CHI BỘ TRƯỜNG PTDTNT ĐAKRÔNG

TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN SINH HOẠT CHI BỘ LẦN 2, NĂM 2018

 

Thực hiện Kế hoạch số 26- KH/HU, ngày 12/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông về Tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và  Hướng dẫn số 07-HD/HU, ngày 14 tháng 3 năm 2018 của BTV Huyện ủy Đakrông về việc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ năm 2018. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2018,  chi bộ Trường PTDTNT huyện tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  lần thứ hai, năm 2018, để có những đánh giá về tình hình khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, biểu hiện đã nhận diện, chỉ rõ trong các Diễn đàn lần 2 năm 2017, đồng thời liên hệ thêm những biểu hiện đã  nhận diện, những khái niệm mới trong Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng để đảng viên thảo luận, góp ý.

    Về dự buổi diễn đàn có đ/c Nguyễn Văn Thuận, BTCB, Hiệu trưởng. các đồng chí trong Chi ủy, Ban giám hiệu, cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

    Thay mặt cấp ủy, đ/c Nguyễn Thị Khuyên, PBTCB đã trình bày  Báo cáo đánh giá tình hình khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, biểu hiện đã nhận diện trong Diễn đàn trước. Báo cáo chỉ rõ: sau khi chỉ ra các biểu hiện cụ thể trong buổi Diễn đàn năm 2017, chi bộ và mỗi đảng viên đã đề ra những giải pháp cụ thể để cấp ủy xem xét, đưa vào kế hoạch khắc phục, sửa chữa. Đến nay, sau gần 01 năm thực hiện kế hoạch tự soi, tự sửa, chúng ta có thể đánh giá kết quả thực hiện được như sau:

  • Một là: Việc tổ chức Diễn đàn đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức tập thể cấp ủy chi bộ và cá nhân mỗi đảng viên, giáo viên, nhân viên tạo được môi trường sinh hoạt đảng dân chủ, thẳng thắn, để mỗi đảng viên tự giác soi mình, thảo luận, trao đổi, không nặng về phê bình, chỉ trích nhau, tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của đảng viên trong việc đưa Nghị quyết Trung ương vào cuộc sống. Đây là hình thức sinh hoạt đem lại không khí mới trong sinh hoạt đảng, được cán bộ, đảng viên đồng tình, đánh giá cao, là một bước đổi mới trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong Đảng; góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, tính chiến đấu của đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
  • Hai là: Diễn đàn cũng đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong hành động mỗi đảng viên. Sau Diễn đàn, cấp ủy đã nhìn nhận lại sự lãnh đạo, quản lý của chi bộ, nhà trường, các tổ, bộ phận  từ đó triển khai các giải pháp đã đề ra để quản lý, giáo dục đảng viên tốt hơn. 
  • Ba là:  Đối với cá nhân mỗi đảng viên, thay đổi rõ nét nhất là về tinh thần, thái độ tham gia học tập lý luận chính trị, trách nhiệm với công việc, ý thức phục vụ học sinh ngày càng tốt hơn.  Công tác xây dựng, triển khai kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ được giao đúng thời gian quy định, có hiệu quả cao hơn, ít gây ảnh hưởng đến kế hoạch chung của nhà trường.
  • Bốn là: Tinh thần tự phê cũng được nâng lên, một số đ/c có cá tính mạnh cũng tự điều chỉnh lời nói, cách ứng xử với đồng nghiệp, học sinh có phần mềm mỏng, hài hòa hơn. Tinh thần phê bình, góp ý lẫn nhau được phát huy mạnh dạn hơn.

Tuy nhiên, qua theo dõi cấp ủy vẫn thấy rằng, việc tự soi, tự sửa ở một số đ/c còn có khuynh hướng đánh trống, bỏ dùi, kết quả khắc phục khuyết điểm, những biểu hiện được nhận diện chưa rõ nét.

     Đ/c Trần Thiết, cấp ủy viên đã trình bày một số khái niệm mới liên quan đến nhận diện các biểu hiện được nêu trong Nghị quyết TW4 khóa XII như: tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, thiếu quan tâm đến đời sống nhất là những khó khăn của nhân dân. Nêu rõ khái niệm, cách hiểu về “tham nhũng vặt”, những biểu hiện cụ thể; tác hại của tham nhũng vặt đối với chính trị, kinh tế và xã hội.

     Các đ/c trong cấp ủy, đảng viên trong chi bộ đã cùng nhau thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung báo cáo mà cấp ủy trình bày tại hội nghị.

Đảng viên chi bộ thảo luận sôi nổi, dân chủ

 

Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục,  quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” lần thứ hai, năm 2018 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình.

 

 

                                                              Tác giả bài viết:  Nguyễn Thị Khuyên

                                                              Ảnh trong trang: Lương Bạch Dương

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết