Lịch tuần

Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
22/10/2018
Lịch làm việc tuần 9
Tải xuống
Nguyễn Văn Thuận Trường PTDTNT Đakrông