• Nguyễn Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ; Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0914364345
  • Email:
   nguyenvanthuan.dtnt@quangtri.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Năm vào ngành: 01/11/2001.

   Ngày vào Đảng: 05/4/2006, Chính thức: 05/4/2007.

   Ngày bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng: 05/9/2014.

   Quê quán: Triệu Đại-Triệu Phong-Quảng Trị.

   Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

   Nhóm máu: ORh+