Ban giám hiệu nhà trường

 NĂM HỌC 2016-2017

1/ Đ/c Nguyễn Văn Thuận -Hiệu trưởng

2/ Đ/c Nguyễn Thị Khuyên -Phó hiệu trưởng- QLCM

3/ Đ/c Lê Cảnh Vinh-Phó hiệu trưởng- QLNT

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2015- 2017

 1/ Đ/c Trần Thiết- TTCM -Trưởng ban

2/ Đ/c Trương Thị Thùy Linh- Giáo viên-Ban viên

3/ Đ/c Nguyễn Thị Định-Nhân viên-Ban viên

Chi bộ

  1. Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Văn Thuận 

  2. Phó bí thư chi bộ: Đ/c  Nguyễn Thị Khuyên

  3 .Cấp ủy viên: Đ/c Trần Thiết

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Năm học: 2014-2015

 1. Đ/c Hồ Thị Liễu- Bí thư chi đoàn

2. Đ/c Nguyễn Thanh Giản- Phó Bí thư

3. Đ/c Lê Thị Bùi Thu, UVBCH

Năm học 2014-2015: 

1.  Đ/c Lê Thị Bùi Thu- Tổng phụ trách Đội

2. Anh, chị phụ trách gồm các đ/c: Trần Văn Hùng, Nguyễn Thị Diệu Hoa, Hồ Thị Liễu, Trần Thị Hồng Hạnh, Hồ Thị Huệ, Hoàng Thanh Lâm, Nguyễn Tú Anh, Trịnh Thị Xuân

 

Ban chấp hành công Đoàn nhà trường

NHIỆM KỲ 2010-2012

 1/ Ông Nguyễn Văn Thuận-Chủ tịch công đoàn

2/ Bà Nguyễn Thị Khuyên-Ủy viên-Trưởng ban Nữ công

3/ Bà Văn Thị Hằng-Ủy viên-CN UBKT công đoàn

NHIỆM KỲ 2012-2017

1. Đ/c Nguyễn Thị Khuyên- CTCĐ

2. Đ/c Nguyễn Thị Tiên- Trưởng ban nữ công

3. Đ/c Lê Cảnh Vinh- CN UBKT. 

TTCĐ gồm các đ/c: Trần Thiết, Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thị Định