• Nguyễn Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư CB; Phó hiệu trưởng QLCM; UVBCH Công đoàn GD Quảng Trị, Chủ tịch CĐ
  • Điện thoại:
   0913270789
  • Email:
   hongkhuyen79dtnt@gmail.com
 • Trần Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng; UVBCHCĐ
  • Điện thoại:
   0911481555
  • Email:
   Tranvanhungdtnt@gmail.com
 • Bùi Thị Quê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCHCĐ
  • Điện thoại:
   0915621345
  • Email:
   buithique82@gmail.com